معرفی افراد

تعداد بازدید:۲۰۰۸

آقای دکتر حمید اسماعیلی

     مدیر کل ارتباط با صنعت و جامعه

    دکتری مهندسی صنایع

تلفن تماس: 

آدرس رایانامه:

شرح وظایف:

 • ارتباط با مراکز مختلف اعم از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، دستگاه های اجرایی، سازمان های غیر دولتی
 • برگزاری جلسات ونشست های مشترک با سازمان ها، نهادها صنایع در راستای ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت وانعقاد تفاهم نامه
 • بررسی و عقد قرارداد طرح های برون دانشگاهی و انجام طرح های صنعتی، پژوهشی وخدماتی با صنعت وجامعه
 • همکاری با سازمان ها ومراکز صنعتی برای ساماندهی کار آموزی دانشجویان وصدور معرفی نامه
 • هماهنگی با دستگاه های دولتی وبخش خصوصی در زمینه کار آفرینی
 • برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی، میزگردها وسخنرانی هایش های علمی وتخصصی وهمایش های علمی
 • برگزاری نمایشگاه ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ها، نهادهای خارج از دانشگاه 
 • برگزاری جشنواره های پژوهشی دانشگاه، مراسم هفته پژوهش، انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر، مسابقات علمی و بین المللی، و جشنواره فرهیختگان
 • شناسایی وحمایت از مخترعین، نو آوران وصاحب نظران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • ابلاغ آیین نامه های مربوط به برگزاری جشنواره علم وفناوری فرهیختگان
 • برگزاری جلسات مربوط به کمیته مالکیت فکری
 • برگزاری سمینارها وسخنرانی علمی پژوهشی
 • مشارکت علمی و معنوی در برگزاری همایش واحدهای دانشگاهی و مراکز علمی پژوهشی

-----------------------------------------------------------------------------------------------

آقای دکتر دکتر وحید مرتضوی نیک

   رئیس اداره ارتباط با صنعت 

تلفن تماس: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

آقای سید محمد حسینی                                                              

  کارشناس اداره ارتباط با صنعت

تلفن تماس: 

                                                                                                         

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۰