شرح وظایف

۱- ارتباط با مراکز مختلف اعم از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، دستگاه های اجرایی، سازمان های غیر دولتی
۲- برگزاری جلسات ونشست های مشترک با سازمان ها، نهادها صنایع در راستای ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت وانعقاد تفاهم نامه.
۳- بررسی و عقد قرارداد طرح های برون دانشگاهی و انجام طرح های صنعتی، پژوهشی وخدماتی با صنعت وجامعه.
۴- همکاری با سازمان ها ومراکز صنعتی برای ساماندهی کار آموزی دانشجویان وصدور معرفی نامه.
۵- هماهنگی با دستگاه های دولتی وبخش خصوصی در زمینه کار آفرینی.
۶- برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی، میزگردها وسخنرانی هایش های علمی وتخصصی وهمایش های علمی.
۷- برگزاری نمایشگاه ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ها، نهادهای خارج از دانشگاه.
۸- برگزاری جشنواره های پژوهشی دانشگاه، مراسم هفته پژوهش، انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر، مسابقات علمی و بین المللی، و جشنواره فرهیختگان.
۹- شناسایی وحمایت از مخترعین، نو آوران وصاحب نظران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
۱۰- ابلاغ آیین نامه های مربوط به برگزاری جشنواره علم وفناوری فرهیختگان.
۱۱- برگزاری جلسات مربوط به کمیته مالکیت فکری.
۱۲- برگزاری سمینارها وسخنرانی علمی پژوهشی.
۱۳- مشارکت علمی و معنوی در برگزاری همایش واحدهای دانشگاهی و مراکز علمی پژوهشی.